Inglasad balkong Uppsala

Stora fördelar med en inglasad balkong i Uppsala

En inglasad balkong i Uppsala kan ses som en ren investering. Detta sett både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett mer vardagligt sådant. För exempelvis en BRF - eller en fastighetsägare - så handlar det om en initial kostnad som ger avkastning både för stunden och på längre sikt.

I och med att en balkonginglasning idag sker med glas som har lågt U-värde så kommer energikostnaderna att minska. Den kalla luften stannar ute, medan den varma luften förblir inomhus. Man kan räkna med en besparing på ungefär 10 % per år. Långsiktigt så kommer man också undan en hel del underhåll av fasad, av dörrar och av fönster. Slitaget blir, helt enkelt, betydligt mindre genom en balkonginglasning.

För den enskilde individen så handlar det om en investering i vardagen. En inglasad balkong stänger ute vind, regn och snö - vilket gör att man också kan använda balkongen när man själv vill och där vädret utanför inte dikterar villkoren. Utöver detta så stänger glaset effektivt ute buller och oljud, något som passar utmärkt i en så pass stor och livlig stad som Uppsala.


En inglasad balkong ger högre säkerhet

En annan fördel handlar om säkerhet: en inglasad balkong minskar risken för inbrott - och då i synnerhet om man bor på ett lägre plan.

Bor man på ett högre plan kommer en inglasning av balkongen innebära en ökad säkerhet genom att glaset förhindrar att exempelvis barn eller husdjur tar sig över räcket - eller att exempelvis någonting blåser ner från balkongen.

Det finns även ett estetiskt värde med balkonginglasning i Uppsala. Dels så skapar den en enhetlighet och dels så skapar den ett intryck av en fastighet där trivseln är på topp. Om alla balkonger ser olika ut så kan ett rörigt intryck skapas. En balkonginglasning höjer även värdet på varje enskild bostadsrätt. Många spekulanter söker aktivt efter A) en balkong och B) en inglasad sådan.

Det finns, helt enkelt, lite för många fördelar för att man ska kunna ignorera varför den finns ett värde i att ta steget, kontakta oss och få en professionell balkonginglasning utförd.

Låt balkongen bli ett rum för hela året